הודעת הממשלה על המצב המדיני – הישיבה הארבע–עשרה של הכנסת העשירית יום שני, ה` בחשוון התשמ"ב 2 בנובמבר 1981

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' חשון התשמ"ב, 2 בנובמבר 1981
מתוך:
הישיבה הארבע–עשרה של הכנסת העשירית
נושאים:
בטחון - יסודות בבטחון ישראל. שלמות המולדת - התנחלויות

ההתנחלות היהודית בארץ–ישראל היא לא רק זכותנו, שאינה ניתנת לערעור – היא חלק בלתי נפרד של ביטחוננו הלאומי. כל דרישה לסלקה או להפסיקה נדחתה ותידחה.