הודעתה הרשמית של ממשלת ישראל בדבר הפצצת הכור הגרעיני העיראקי

ספר
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשמ"א, 7 ביוני 1981
מתוך:
בגין; - עמוד 132
נושא:
בטחון - הגנה עצמית, נשק להשמדה המונית

אנחנו בשום תנאי לא נרשה לאויב לפתח נגד עמנו נשק להשמדה המונית. נגן על אזרחי ישראל, ובעוד מועד, בכל האמצעים העומדים לרשותנו.