הודעתה הרשמית של ממשלת ישראל בדבר הפצצת הכור הגרעיני העיראקי

ספר
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' סיון התשמ"א, 7 ביוני 1981
מתוך:
בגין; - עמוד 132
נושא:
בטחון - הפצצת הכור העירקי, טוהר הנשק

ממקורות מהימנים ביותר, נמסרו לנו שני תאריכים להשלמת הכור ולהפעלתו. אחד: ראשית יולי 1981; השני: ראשית ספטמבר 1981. במילים אחרות, בעוד זמן קצר היה הכור העיראקי מופעל ו'חם'.

בתנאים אלה לא היתה יכולה שום ממשלה בישראל להחליט על הפצצת הכור. תקיפתו היתה גורמת לגל אדיר של רדיואקטיביות קטלנית לעבר העיר בגדד, ורבבות תושבים חפים מפשע היו נפגעים. היינו נאלצים אפוא להתבונן מתוך פאסיביות בתהליך ייצור הפצצות האטומיות בעיראק, אשר רודנה לא היה מהסס כלל להטילן על ערי ישראל ועל ריכוזי אוכלוסייתה. לפיכך החליטה ממשלת ישראל לפעול ללא דיחוי נוסף, כדי להבטיח את שלומו של עמנו.