הודעה על מבצעים וקריאה לעם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אדר התש"ז, 5 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת,כרך ג ע"מ 7-9

"יהיה העם למחנה לוחם אחד.יהיה הצדק השליט העליון במחנה.תהא האומה הלוחמת למשפחה,שגורלה אחד,סבלה משותף ואמונתה בניצחון-פלדה."