הדם הוא שהתקומם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג ע"מ 13-14

 זה דברו של הדם היהודי בתקופה האיומה שבשחיטות. זה דברו לעולם כולו. וזה דברו לסוחרי הדם הבריטיים. והדם הזה-הדם היהודי המתקומם - הוא שנלחם במשעבד הבריטי. הוא המצית את הנפט שלו, הוא ההורס את דרכי התחבורה שלו, הוא המשמיד אוירוניו ושריוניו; הוא המחדיר אימה באהליהם של מחנות עצומים. הוא שאינו נותן מנוחה לא לעצמו ולא לשופכיו. הוא פרץ ויפרוץ מארבע כנפות הארץ. הוא מטביע בדם ומעלה באש את הבסיס הבריטי בארצנו.