הדחליל: "המאמץ המלחמתי"

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד חשון התש"ה, 31 באוקטובר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 151-154

על אדמת מולדתנו נמצאים אובייקטים חיוניים להנהלת המלחמה: צנור הנפט, בתי הזקוק, שדות תעופה, מפקדות צבאיות; בכל אלה היינו יכולים לפגוע, ולפגוע – כפי שהוכנו עד היום – במידה רצינית מאוד, אך הגבלנו, מתוך החלטתנו החופשית, את שטח מלחמתנו. ובמאמץ המלחמתי האמיתי לא פגענו עד היום הזה. כי יש במלחמתנו זו לא רק מסירות אבל גם שכל, לא רק כוח, אלא גם מוח, לא רק הקרבה, אלא גם שקול- שקול מדיני ופטריוטי... המאמץ המלחמתי אינו דורש לקיים את הספר הלבן, את חוק הקרקעות, את סגירת השערים, את השמדת העם העברי, את גזילת מולדתנו, את ההתעללות בתקוותינו, את ההתקלסות בשאיפותינו, את הבגידה בהתחייבות. המאמץ המלחמתי דורש את ההיפך מכל זה.