הגרדום

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א אב התש"ז, 28 ביולי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' עמוד 228

חיילי הארגון הצבאי הלאומי

אבשלום חביב        - סמל אפרים

יעקב וייס     - ראש-קבוצה שמעון

מאיר נקר    - סגן יחיעם

פורצי החומות של כלא עכו, קוראי דרור ללוחמים שבויים, נרצחו בידי האויב ביום י"ב מנחם-אב תש"ז.

תהלת נצח לגבורי ישראל הנותנים את נפשם למען גאולת העם ושחרור המולדת.

גבורתם והקרבתם יאירו את הדרך בפני דור שוחרי החופש וכמה הגאולה.

אתם דמם הקדוש ננקום במשעבד הטמא שבעתיים.

זכרם האלמוות נקדש במלחמת השחרור.