הגיון המרד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אייר התש"י, 14 במאי 1950
מתוך:
עמוד 2-3

מר בן-גוריון אמר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי יכולנו גם יכולנו לכבוש (כלומר לשחרר) את ארץ ישראל כולה. לא עשינו זאת – הוסיף ראש הממשלה להסביר – משום שהתבוננו והגענו לידי מסקנה, כי אם נתקדם יתר על המידה, יהיו הערבים לרוב ואנחנו למיעוט ולערבים תהא הזכות להקים ממשלה בישראל...צר לי לומר כי ההסבר אינו עושה רושם של הסבר רציני. ייתכן, כי הוא מסוכן בפי איש רשמי; הוא בודאי אינו נכון, לא מבחינה היסטורית עקרונית ולא מבחינה מדינית מעשית אבל לא ההסבר חשוב; חשובה העובדה והעובדה ההיסטורית, שאושרה על ידי מר בן-גוריון, היא, כי יכולנו גם יכולנו עם נצחון המרד, עם יציאת הבריטים, לשחרר את ארץ ישראל ולא רק להחזיק בחלק ממנה.