הגיון המרד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אייר התש"י, 14 במאי 1950
מתוך:
עמוד 2-3

מפני אפשרות זו של הכחדת שארית ישראל במולדת חרדו חרדה גדולה כל ידידנו ברחבי העולם. תקוות האויבים וחששות הידידים לא נתמלאו. עמדו לנו מלבד צור ישראל וגואלו, כמה גורמים, מעל הכל הצילתנו גבורת ישראל שחודשה על אדמת המולדת, בייחוד בשנות המלחמה והמרד בקרב הנוער העברי כולו. סייעה בידינו אגדת הכח העברי שנפצה בקרב הערבים בעקבות המרד האנטי בריטי והפילה עליהם בחזיתות שונות אימת שיתוק או אימת בריחה. לא במעט עזרה לנו גם דרגתם האינטלקטואלית הירודה של צבאות ערב, של מפקדיהם ומטותיהם וחולשתם המוסרית של המוני טוראיהם. כל הגורמים הללו שהצילונו מכף אויבינו יכלו, לו נוצלו כדבעי, להשיב לנו את נחלת אבותינו בשלמותה.