הברית תהיה משולשת- צרפת-ישראל-העם היהודי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' כסלו התשי"ח, 29 בנובמבר 1957
מתוך:
עמוד 2

כאשר יגיע היום, ובואו אינו מוטל בספק, שבו תיחתם הברית בין צרפת לישראל, אל נא תנסחו אותה במליצות הדיפלומטיות השיגרתיות, כשם שמבחינת רוחה היא תהיה יחידה במינה, עליה להיות כך גם מבחינת לשונה. אין צורך במבוא וגם ריבוי סעיפים יהיה למותר: היא חייבת לכלול - לפי הצעתי התנועה - משפט אחד פשוט אך גדול, פשוט בגדולתו וגדול בפשטותו, דהיינו: ,,צרפת וישראל החדורות, משך דורות, ברעיונות החופש והצדק, מבטיחות זו לזו ידידות ועזרה הדדית". אין צרוך לכלול במיסמך מעין זה את הסעיםפים המקובלים של משך, תוקך וחידוש. הוא לא יתישן לעולם כשם שהחרות אינה יכולה להתישן. לא יהיה צורך לחדשו - הוא ימשיך לעד, כשם שצרפת וכשם וישראל תהיינה קיימות לנמצח נצחים.