הברית תהיה משולשת- צרפת-ישראל-העם היהודי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' כסלו התשי"ח, 29 בנובמבר 1957
מתוך:
עמוד 2

רבותי, כבני אדם חופשיים, אין אנו נכנעים ומרכינים את ראשנו- לא בפני עמדת כח, ואף לא בפני עמדת עושר או שני אלה גם יחד. כבני אדם חופשים השונאים את הטוטאליטריות, אין אנו שוכחים שאמריקה היא מעוזו של העולם הלא-קומוניסטי; אולם המדיניות המתוכננת והמופעלת על ידי מיניסטר החוץ האמריקני ומרבית יועציו היא דו-משמעית ופניה לכאן ולכאן. מצד אחד היא מתנגדת להתפשטותו של הקומוניזם ומהצד השני היא מגלה אדישות כלפי גורלה של השפעת שאר ארצות המערב ואף רואה בעיין יפה את חיסולה של השפעה זו ומסייעת לתהליך החיסול.