הבריטים זוממים להכניסנו לגיטו

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אלול התש"ו, 19 בספטמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 241-244

אך אין זה מספיק. העם, הלוחם על ארצו וחרותו, חייב להקים את המוסד, שיהיה מוסמך, מבחינת החוק הבין-לאומי, לקבוע את אי-חוקיותו של השלטון הבריטי, הישיר והבלתי ישיר, בארץ-ישראל, ויהיה, מאידך, מוסמך להעלות את טענת הבעלות על ארץ-ישראל השלימה.

המוסד הזה הוא אך ורק ממשלה עברית, ממשלת ארץ-ישראל, שתקום בידי העם בעצמו, תילחם לשחרור מולדתנו ותהווה את ההוכחה המעשית-מדינית, כי במולדת העברית שולט כובש בעזרת קוויזלינגים, פאטנים ולאוואלים. הממשלה העברית תהיה גורם בין- לאומי, ולא פושט יד בין-לאומי. היא תמצא בעלי ברית, כי ידיה תהיינה חפשיות.