הבריגדה והנוער העברי בא"י

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אלול התש"ד, 13 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 136-139
נושא:
בטחון

אנו הולכים לקראת התקוממות זו. אך היכן יהיו באותו פרק זמן, בו היא תתחולל, החיילים היהודים המשרתים בצבא הבריטי? איפה יהיה הנוער המזוין, אשר הלורד קרופט רוצה עוד להוציאו מגבולות ארצנו? האם לא נבין את האינטרס שלנו, כפי שהמיניסטר סטנלי מבין את האינטרס שלו?