הבלקודה הרצחנית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אב התש"ו, 11 באוגוסט 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 211-214

זהו המצב. מצב טראגי. מצב מסוכן. מצב המאיים על עצם קיומה של האומה. אולם דבר חיובי יש במצב זה: הוא ברור. ברור ללא כל צל של ספק; ברור לכל איש בישראל, שהתנסה בנסיון דמים מחריד, בכל הברירות אשר בפניהן הועמד כיום בארצו שלו ובתפוצות הגולה. והברירות הן פשוטות, מחרידות בפשטותן, גדולות בפשטותן. ואין להתחמק מהן:

או מלחמת שחרור - או כלייה מתוך בגידה

או מולדת חפשית - או גיטו

או התקוממות עממית - או גסיסה ממושכת

או צבא עברי לוחם ומשחרר - או "טירוריסטים בלתי-חוקיים"

או ממשלה עברית - או יודן-ראט.

וביודענו את הדור הזה; את הדור שראה, במו עיניו או בעיני רוחו, את עשן המשרפות בטרבלינקה; את הדור שירש את כל ההקרבה של מקדשי השם ואת כל הגבורה של לוחמי החופש העברים - הננו יודעים במה הוא יבחר על כן, גורו לכם משמידים בריטיים עוד הרגש תרגישו, לא רק בארץ הנצורה, כי אם בכל פינות העולם, את זרועו הנטוייה של החייל העברי שיילחם בכם, כפי שאתם נלחמים בעמו האומלל: בלי רחמים.