האמת על פרשת אלטלנה

מאמר עיתון: המשקיף
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז סיון התש"ח, 23 ביוני 1948
מתוך:
עמ' 1-4

ולא משום שאני גבור. אני אינני גבור. אני איש פשוט. בן להורים עניים. כל מה שהשגתי בדמי השגתי. מעולם לא הייתי איש מחתרת. לא יריתי באיש. רק את עמי רציתי לשרת. ואם נשארתי לעמוד על האניה הבוערת, לא מתוך גבורה עשיתי זאת, כי אם מתוך רגש של מלוי חובה.