האמת על פרשת אלטלנה

מאמר עיתון: המשקיף
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז סיון התש"ח, 23 ביוני 1948
מתוך:
עמ' 1-4

 אני רוצה לשאול: מה רצתה הממשלה להשיג? למה הפציצה את האניה? למה הופרה הפסקת האש? הן הנשק דרוש לכולנו. למה לא באו לנהל משא ומתן אתי? למה הם רצים לכל משא ומתן עם בווין? למה הם אצים למשא ברודוס? למה? היתה התנהגותם בארבארית מהתנהגותם של הפיראטים הבריטיים.