האלטרנטיבה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד תמוז התש"ה, 5 ביולי 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 257-260

נוטים לשכוח אצלנו, אפילו היום, כי מצבנו אינו סטאטי. דינאמיקה רבה פועלת בחיינו, הן בגולה והן במולדת. מהי הדינאמיקה הגלותית, ידוע עתה לכל ילד. הזרם הכביר, העובר ברחבי העולם, דוחף את עמנו תהומה, במובן הפיסי, במובן הברוטאלי ביותר של מושג זה, בו השתמשו ציונים, כבמליצה, לפני כמה עשרות שנים. ובמקביל לזרם זה, זרם ההשמדה, שוטף זרם החיסול בארץ-ישראל. גם פה אין אנו עומדים במקום. אין זו עוד שאלה של תנאים יותר, או פחות, נוחים; אין זו בעיה של בנין, העומד להמשך, לפי החשבונות המוזרים, דור או דורותיים, או חמשה דורות. זוהי שאלה של חיים או מוות. ללא הפרזה. פשוטה כמשמעותה. השלטון הבריטי בארץ-ישראל אינו רק שלטון נכרי, ששום אומה, בעלת תרבות, אינה סובלת אותו לאורך ימים. הוא גם מחוקק חוקים גורליים; הוא מתכנן תכניות לעתיד הרחוק. השלטון הבריטי, כפי שעוצב במשך עשרים וחמש שנים, הוא "דינאמי" מאד ביחס לעמנו. מעשיו לא רק חרצו את גורל אחינו באירופה; הם גם קובעים את גורל בנינו ובני בנינו במולדת.