האי הקרוב

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט אדר א' התשי"ט, 27 בפבואר 1959
מתוך:
עמוד 1

ההתפתחות ההיסטורית של האנושות היא לא לקראת מיעוט במדינות, אלא לקראת רבוין. החידושים הכבירים, הדמיוניים כמעט, של התחבורה, המקרבים רחוקים לא זו בלבד שאינם מונעים התפתחות זו, אלא להיפך, אף מחישים אותה. פרדוכס הוא; אך רק למראית עין. אין זאת אומרת, שיש לוותר על החזון הנטוע בלב, של "ויעשו כולם אגודה אחת". אולם התברר, כי חזון זה יוגשם בעתיד לא על ידי בטול לאומים ודריסתם, אלא על ידי שחרורם ועליתם. לא אנושות בלי לאומיות, אלא לאומיות אנושית, הוא החזון. בו האמת. בעקבות שחרור העצורים של המחתרת הקפריסאית מהמאסר הבריטי, דן בגין בהבדלים ובדמיונות בין פעולות המחתרת הקפריסאית ותגובת ההנהגה הרשמית בעיר, למה שהתרחש בא"י בזמן המלחמה במנדט הבריטי.