האיסטרטגיה והטקטיקה של המרד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אייר התש"ט, 13 במאי 1949
מתוך:
עמוד 5

טל המרד הוא טל מרפה. לא רק את שדות המורדים הוא מרפה, אלא את אדמת מולדת כולה. [נכונות] (לא ברור במקור – א.ט.) לקרב ולהקרבה – ממי למד אותה הנוער העברי, אם לא ממשפחת המורדים? אכן, גם אם לא קצרנו, חרשנו, גם זרענו ומטלנו-דמנו צמח עץ החפש לישראל