האיסטרטגיה והטקטיקה של המרד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אייר התש"ט, 13 במאי 1949
מתוך:
עמוד 5

"מלחמת העולם השניה – והמרד פרץ באש-להבה רק עם קץ המלחמה העולמית שנתה את המצב הבין-לאומי מן הקצה אל הקצה. ציים אדירים ירדו תהומה: מחנות צבא עצומים הושמדו ופוזו: מעצמות גדולות ירדו והפכו למדינות בינוניות: מדינות בינוניות וקטנות נבלעו, אם במישרין ואם בעקיפין. כגופים מעצמתיים גדולים. בקצות תבל קמו שתי ממלכות, המרכזות שטחים, אוכלוסים וכוחות צבאיים ומשקיים, שכמותם עוד לא נראו עלי האדמות."