האיסטרטגיה והטקטיקה של המרד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אייר התש"ט, 13 במאי 1949
מתוך:
עמוד 5

"ולנגד עינינו קם והיה חיזיון בלתי-שכיח: הזדהות מוחלטת בין האדם לבין הרעיון. הזדהות זו היא מקור לכוחות טמירים בלתי משוערים בנשמת האדם, באה הזדהות, נעלם הפחד, מושגת החרות,הנפשית, בטרם הושגה החרות המעשית, קמים גרונרים, עולם האידיאות חוגג את נצחונו הגדול: לא יעמוד בפניו כל כח גשמי. הרעיון מוכרח לנצח. ערבים לכך אלה, שהזדהו עמו הזדהות גוף ונפש."