האזרח שוחר השלום של דוקטור סרווציוס

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
א' אייר התשכ"א, 17 באפריל 1961
מתוך:
עמוד 2

בגלל הטעמים האלה מותר לנו להניח, כי בית המשפט ידחה, ללא סיוע, את השגותיו המוזרות, אם לדבר בלשון נקייה, של ד"ר סרווציוס ויקבע את סמכותו, מבחינה מוסרית ומשפטית כאחת, בלשון שאינה משתמעת לדו פנים. אנו אך מביעים את התקווה, כי הנמקת ההחלטה תהיה קצרה ככל האפשר, כדי שכל באי עולם, ולא רק חכמי המשפט, יוכלו לקרוא אותה ולהבינה.