דרכי המלחמה ומוסר המחתרות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' חשון התש"ז, 1 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 268-272

"החינוך הזה, לטוהר ויושר, הוא חשוב לגופו, מאחר שאנו מחנכים לא רק לוחמים לשחרור המולדת, כי אם גם אזרחים של המולדת המשוחררת. אך חשיבותו מיוחדת למעמד, מאחר שהמעמד מתיר - מוכרח ורשאי להתיר - פעולות מסויימות, שרק המטרה הלאומית, שלמענן הן מבוצעות, יכולה להכשירן מבחינה מוסרית."