דרכה של ממשלה לאומית ליבראלית הנאום המלא בפתיחת הועידה הארצית החמישית של תנועת החרות בהיכל התרבות בתל-אביב 24/11/1958

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז כסלו התשי"ט, 28 בנובמבר 1958
מתוך:
עמודים 3,4
בהזדמנות זו רציתי לומר משהו על הממונה על הש.ב. דהיום. שמו של הממונה על הש.ב. הוא –X. אבל אם אדם נושא את השםXאסור לו להפגש עם עתונאי, למסור לו ראיון ולא להתייצב בפני שאר העתונאים, כדי לעמוד בפני שאלותיהם. לו הם, כל שאר העתונאים ידעו מי זה האיש, היו בודאי רוצים לשאול אותו. וביחוד, בימים אלה, יה נציג עתון אחד, מעונין מאוד להציג לו שאלות. אבל הוא איננו. הוא –X. מי שנושא את השם –Xחייב להחריש. אין שום סיבה שהממונה על שרות הבטחון הפינמי ישא את השםX. כאשר אנחנו נקים אותו שמו יהיה גלוי לפני אזרחי המדינה ויוכלו עתונאים לבוא ולהציג לו שאלות. השמות האלה גלויים בכל הארצות החפשיות. אולם, עם אנשי מפא"י, קורה לפעמים, דבר משונה: מתי שיש צורך לרדת למחתרת – הם עולים; ומתי שאיןצורך במחתרת – הם יורדים.
חמישית – אנחנו נציע שינוי בהרכב הממשלה. ביחוד יש משרד אחד שהוא נראה לנו לא דרוש. זהו משרד המשטרה. ואל נא תטעו. כאשר דיברתי על שרות בטחון פנימי, אמרתי, שהוא צריך להיות מסונף למטה המשטרה. אבל משרד המשטרה אינו דרוש. השר, העומד בראש משרד זה, הוא אדם נעים הליכות. אבל משרדו מיותר. יש מקרים בממשלה הזאת, שהמצב בהם הוא הפוך.