דמם לא ניקיתי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אייר התשכ"ב, 1 ביוני 1962
מתוך:
עמוד 2

עם הוא בבחינת משפחה. כלל זה חל, או צריך לחול, במיוחד על העם היהודי. משנאינו בכל הדורות, הקמים עלינו לכלותנו, גרמו, או צריכים היו לגרום, לתחושה זו. אבל משפחה, לא זו הנוצרת מתוך קירבה, אלא זו שהיא הקירבה עצמה, היא תמצית המותר בין האדם לבין הבהמה.