דיון בקבינט על זכותם של יהודים בארץ ישראל להתיישב בכל חלקי ארץ ישראל

ממשלה: ישיבת קבינט
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תשרי התש"מ, 3 באוקטובר 1979
מתוך:
מדברי ראש הממשלה הששי מנחם בגין ז"ל בישיבות הממשלה. עורך עו"ד גדעון סער.
נושאים:
בטחון - יסודות בבטחון ישראל. שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה, התנחלויות, יהודה ושומרון

אני בעד קיום זכותנו להתנחלות של יהודים בכל ארץ-ישראל. ביקשתי את פרקליט המדינה לומר זאת בבית-המשפט הגבוה לצדק בשמי, כי היתה כביכול הודעה בשמי והיא לא היתה מדויקת. לכן ביקשתי אותו, הוא עשה זאת בנאמנות רבה וזוהי ההודעה:
'ראש הממשלה אומר שיש לכל יהודי זכות להתנחל בכל ארץ ישראל וזו זכותנו לבטחון לאומי' – ואני מעריך את הנימוק הבטחוני הזה הערכה גדולה מאוד. מי שרוצה להתעלם מזכות שנייה זו – שהיא זכות חיים – זכות בטחון וקיום והבטחת הקיום בעתיד, יכול לעשות זאת. אני לא רוצה להתעלם מזה.

אני חושב שאם נהיה ביהודה ובשומרון, אנו מבטיחים בזה את קיום האומה בעתיד. אינני יכול לשנות דעתי ועל כן איני רואה שום הפרדה ואינני מקבל הפרדה בין הזכות להתנחל והזכות לקיים את ארץ ישראל ולאומה כולה על-ידי מעשה ההתנחלות; ומדובר לא רק למתנחלים ולא רק לצבא, אלא לאומה כולה על-ידי מעשה ההתנחלות; ומדובר לא רק למתנחלים ולא רק לצבא, אלא לאומה לדורותיה, על-ידי אותה התנחלות. ואני עומד על השילוב הזה.