דוקטרינה ומציאות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תמוז התש"כ, 11 ביולי 1960
מתוך:
עמוד 1

חובתנו... להכריז, כי אנו נראה כל ניסיון להרחיב את משטרם על חלק כלשהו של מחצית זו של כדור הארץ כמסוכן לשלומנו ובטחוננו". את הדברים האלה, שיש להם משמעות כה אקטואלית לגבי ארצות הברית של אמריקה וכל היבשת המערבית, לא אמר הנשיא אייזנהאואר ביולי 1960; הם נכללו בהודעתו של נשיא אמריקאי אחר, שפורסמה בימים אחרים. בדצמבר 1823 פרסם הנשיא מונרו גלוי-דעת, שהיה לדוקטורינה המפורסמת הנושאת את שמו, ממנה נלקח משפט האזהרה המובא לעיל.