דוקטרינה ומציאות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תמוז התש"כ, 11 ביולי 1960
מתוך:
עמוד 1

בימינו. רוסיה היא קומוניסטית, קובה היא קסטרואיסטית, וארצות הברית של אמריקה מנסות למנוע את השתלטותה המוחלטת של הראשונה על השנייה[...]