דוד רזיאל – יוצק הדפוסים לצבא המחתרת נאומו של מר בגין ברמת רזיאל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אייר התשי"א, 29 במאי 1951
מתוך:
עמוד 1, 3

דוד רזיאל יצק את הדפוסים של צבא מחתרת עברי שנועד לא להדיפת התקפה כי אם לעריכת התקפה. לא להתגוננות כי אם לכבוש, לא "להבלגה", כי אם לשחרור. ספרא וסייפא גדול היה האיש בתורה, וגדול במעש – ובמעשהו – מעשה המפנה בדברי ימי דורנו הוא הפעיל את הנשק העברי לא להגנה, שמקומה וזמנה נקבעים ונכפים על ידי האויב, אלא להתקפת נגד יזומה – הדרך היחידה לנצחון ולכיבוש.