דב גרונר

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' טבת התש"ז, 1 בינואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 336-337

"בצל התלייה הועמד חייל עברי, ששירת בדם לבו את עמו ואת ארצו, ונפל בשבי האוייב"