דבר מנחם בגין,יו"ר תנועת החרות, בפתיחת הוויכוח בכנסת ביום י"ז כסלו: במקום צפיה לנסים-התקפת נגד מדינית וכוננות כלכלית

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התש"כ, 18 בדצמבר 1959
מתוך:
עמ' 2

ולפי דעתנו, חובה להודיע, כי אמנם אין לבעיה זו פתרון במדינת ישראל, אך יש לה פתרון, חיובי, אמיתי, בארץ ישראל, אם תשוב ותהיה מאוחדת. קיום זכות נצחית בשילוב עם פתרון אנושי של בעיה אנושית - זו התשובה.