דבר מנחם בגין,יו"ר תנועת החרות, בפתיחת הוויכוח בכנסת ביום י"ז כסלו: במקום צפיה לנסים-התקפת נגד מדינית וכוננות כלכלית

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התש"כ, 18 בדצמבר 1959
מתוך:
עמ' 2

אנחנו נמלא את שני התפקידים האלה, ללא כל מרירות על שעמנו זאת הפעם לא נתן לנו את הסמכות ביקשנוה, אלא באהבה, במסירות, בנאמנות, באמונה, מתוך הכרת אחריותנו.