דבר מנחם בגין,יו"ר תנועת החרות, בפתיחת הוויכוח בכנסת ביום י"ז כסלו: במקום צפיה לנסים-התקפת נגד מדינית וכוננות כלכלית

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התש"כ, 18 בדצמבר 1959
מתוך:
עמ' 2

אנחנו איננו מקבלים את הדעה הרשמית-למחצה, שהושמעה בימי כהונתה של הכנסת השלישית, לפיה מדינה נותנת זכויות ומדינה זכאית ליטול זכויות. אנחנו מאמינים שישנן זכויות לאדם הקודמת לצורת החיים האנושית ששמה מדינה. זוהי בעצם המסורת העברית מימי קדם, וזו האמונה של כל שוחרי החופש בעולם. יתכן, שההגדרה הפשוטה, המודרנית והקולעת ביותר של אותן זכויות, הקודמות להקמת המדינה, היא זו של ג'פרסון: חיים, חירות ובקשת אושר. אם יתקבל החוק הזה בכנסת, ואם תידחה ההצעה שקראנוה בכנסת השלישית ומשמעותה האמיתית אינה מתן זכויות אלא הגבלתן; אם יתקבל החוק הזה, ידע כל איש בישראל שיש לו זכויות לחיים, לחופש, לעבודה לבקשת אושר, אשר לא ניתנו בחסד אלא הן שלו, תמיד שלו, ללא קשר עם השקפה או השתייכות מפלגתית, עם דעה זו או אחרת על ממשלה זו או אחרת. אז בוודאי לא יהיו עוד אחרי בחירות בישראל חזיונות שאין חמורים מהם ושמם פיטורי נקם פוליטיים.