דבר מנחם בגין,יו"ר תנועת החרות, בפתיחת הוויכוח בכנסת ביום י"ז כסלו: במקום צפיה לנסים-התקפת נגד מדינית וכוננות כלכלית

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התש"כ, 18 בדצמבר 1959
מתוך:
עמ' 2

בוודאי יש בחיים חזיון של נס. בשטח הרוחני אין זה מקרה שבשפת עבר מלה אחת לפלא ולדגל, יש ואתה מרים דגל ויוצר פלא. זוהי מתנת האלהים לאדם שכוחות נפשיים טמירים יודעים, בשעת משבר, להתגבר על החומר. אולם יש לשאול: האם בשטח הכלכלי יתרחשו נסים? האם יתכנו? אני סובר שמוטב להשיב לשאלה זו בלאו.