דבר הלוחמים אל הישוב

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אב התש"ה, 1 באוגוסט 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 268 -271

אחים בציון! מהרי יהודה נישא אליכם קולנו. אין זה קול נהי תמרורים, אין זה קול תחנונים משפילים; לא קול הקינה ולא קול היאוש - זהו קול הגבורה העברית המתחדשת, קול המלחמה, קול המרד הקדוש. לחם נלחם ועלה נעלה. כי חושלנו; לברזל ופלדה חושלנו, וכל אחד ואחת מאתנו שר היום, אם לא בניבי שפתיו, הרי בעמקי לבו, את שיר האמונה, את שיר המרד, את שיר החרב. אל תגידו כי איננו דם אבינו המכבי כי שלוש טפות ממנו נמזגו בדם לבי