דברי מנחם בגין בקול ישראל עמנו ראוי להנהגה משחררת והוא יקימנה למען שחרורו ועתידו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד טבת התש"ט, 25 בינואר 1949
מתוך:
עמוד 1,2

"ובחוקותיהם לא תלכו..." צו עליון הוא בתורת ישראל ועלינו לקיימו בראש ובראשונה כלפי אותם החוקים שלא באו אלא בכדי להפכנו לעדר עבדים מובהלים ונכנעים. נלחם לבטולם של חוקי החרום – הן הבריטיים המקוריים והן ה"ישראליים" הבלתי מקוריים מאד. תובטח החרות לכל איש ואשה בישראל – כאזרח וכגר. בל יאסר איש בלא פסק-דין של בית-דין מוסמך.והיה אם יצווה בית-דין מוסמך לשחרר את האסיר, בל יתעללו בו, כפי שהתעללו באסירינו בגבורי הסבל למאותיהם – המדכאים הבריטיים, ואל יאסר שנית על סמך סעיף בזוי של חוק הטמא. בל יוחזק אדם במעצרו למעלה מ-24 שעות מבלי שתובא בפניו, מטעם השופט, סיבת מעצרו. בל יופקדו בתי-דין צבאיים לשפוט אזרחים שאינם בצבא. ויוקם בית-דין בלתי תלוי לצדק, שבפניו יוכל כל אזרח להביא עצומותיו, אם נושאי השלטון יקפחוהו, או יגרמו לו עוול.