דברי מנחם בגין בקול ישראל עמנו ראוי להנהגה משחררת והוא יקימנה למען שחרורו ועתידו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד טבת התש"ט, 25 בינואר 1949
מתוך:
עמוד 1,2

אין מדינה ומוסדותיה יכולים להיות נכסים פרטייםשל מפלגה או של מפלגות. שום השתייכות מפלגתית אינה יכולה לפסול את מישהו מלתפוס מקומו במדינה וכן אי השתייכותו לשום מפלגה, אף היא כמובן, אינה יכולה לפסול את האזרח.