דברי מנחם בגין בקול ישראל עמנו ראוי להנהגה משחררת והוא יקימנה למען שחרורו ועתידו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד טבת התש"ט, 25 בינואר 1949
מתוך:
עמוד 1,2

נשאלנו באורח רשמי, לאן פנינו מועדות: לשלום או למלחמה? ולשאלה זו נשיב בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: יש שלום המביא למלחמה ויש שלום-אמת ושלום-קבע. גם במינכן הושג "שלום" כביכול. אבל דוקא "שלום" זה הביא בכנפיו את האיומה במלחמות.