דברי מנחם בגין בקול ישראל עמנו ראוי להנהגה משחררת והוא יקימנה למען שחרורו ועתידו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד טבת התש"ט, 25 בינואר 1949
מתוך:
עמוד 1,2

עקרון הבקורת הציבורית המתמדת מחייב גם רבוי תפקידים ומוסדות הנבחרים, לצד, או במקום המוסדות הממונים. משום כך נלחם למען הרחבת הסמכויות של הרשויות המקומיות. אוטונומיה בתאי שלטון קטנים מקומיים היא אמת-הבנין הממלכתי, הדמוקרטי, ועל כן יש לטפחה ולפתחה. ואת האוטונומיה הזאת יש להעלות לשלב גבוה יותר; תוקמנה מועצות אזוריות נבחרות וייבחרו מושלי המחוזות במקום להתמנות ע''י הרשות המוציאה אך הפועל. בל יהיו נושאי התפקידים המשפיעים במישרין על חיי האזרח, ממוני המפלגות; יהיו נא נבחרי האזרחים ויראו עצמם אחראים בפני הצבור ולא בפני המזכיר.