דברי מנחם בגין בקול ישראל עמנו ראוי להנהגה משחררת והוא יקימנה למען שחרורו ועתידו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד טבת התש"ט, 25 בינואר 1949
מתוך:
עמוד 1,2

אולם הפרדת הסמכויות בלבד, לא תפתור את הבעיה בשלמותה; יש להבטיח בקורת ציבורית עממית מתמדת על מעשי השלטון והחלטותיו. משטר פרלמנטרי – מה יסודו? יסודו הוא באחריות אמתית של הממשלה בפני בית הנבחרים. אולם, הממשל הפרלמנטרי מבוסס על נציגויות מפלגתיות גם בממשלה וגם בבית המחוקקים, והניסיון מלמד, לא רק בארצנו, אלא גם בארצות אחרות, כי ההשתלטות וההתבצרות מפלגתית בתוך מוסדות המדינה למיניהם, הופעת לעיתים את הקערה על פיה. במקום שהממשלה תהא אחראית בפני הפרלמנט, הופך הרוב בפרלמנט לכלי שרת בידי הממשלה. במקרהזה לא תועיל הפרדת הרשויות, צורת השלטון תשאר אמנם פרלמנטרית אך תוכנו יהיה טוטאליטרי. כל מפתחות השלטון יהיו בידי המחזיקים בו, השררה תשתולל ותתנשא מעל העם – ומי יעצור בעדה? בכדי למנוע סכנה זן שהיא מוחשית מאד, ביחוד בארצנו, יש להעניק להמוני העם הן את זכות החוקית והן את האפשרות המעשית להכריע במישרין, ולא רק ע''י נציגים הנבחרים לתקופה ממושכת, בבעיות החיוניות של האומה והמדינה. זהו חוק הקובלנא העממית, או חוק משאל העם, או בלועזית, חוק הרפרנדום,שימנע את הפיכת הפרלמנט, ויהיה רוב בתוכו אשר יהיה, למועצה מפלגתית ממושמעת ונכנעת על-ידי רבי השלטון. חוק הרפרנדום, שהוא אפשרי ומועיל במדינה קטנה, יפעיל את המוני העם, ויכניסם במעגל החיים הפוליטיים, יעלה את הבנתם ואת ערנותם ויצעידנו קדימה לקראת ממשך עממי אמתי.