דברי מנחם בגין בקול ישראל עמנו ראוי להנהגה משחררת והוא יקימנה למען שחרורו ועתידו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד טבת התש"ט, 25 בינואר 1949
מתוך:
עמוד 1,2

לא תתכן, לפי הכרתנו, קואליציה ממשלתית זולת קואליציה על סמך תכנית מדינית מוסכמת. קואליציה מבוססת על מקח וממכר של משרות – אינה קואליציה. זוהי מעילה באינטרס הממלכתי. גם לא תתכו ממשלה דמוקרטית אם איןלצדה ומולה אופוזיציה ראויה לשמה. שבור נשבור, כי מקום שאין אופוזיציה, גם החופש אינו קיים והשררה חפשית לעשות ככל עולה על לבה. אין גם מקום במדינה חפשית להחדרת הרעיון כי חלופי גברא או חלופי משטר הם בבחינת מינות. נהפוך הוא. תוכן החיים החפשיים הוא בחלופין ובאפשרות חלופין.