דברי מנחם בגין בפתיחת הועידה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התשכ"א, 3 באפריל 1961
מתוך:
עמוד 1

מה מקומה של מדינת ישראל בעולם החרד והמקווה? כדי להשיב לשאלה זו עלינו לדייק בהגדרות ולהבחין במונחים. החלוקה שיגרתית המקובלת: לעולם חפשי ולעולם קומוניסטי – היא מוטעית ומטעה ביסודה. התוספת על שני העולמות האלה של עולם שלישי, נייטראליסטי, אינה פותרת כלל את בעיית ההתבוננות ביחסים הבינלאומיים...