דברי מנחם בגין בפתיחת הועידה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התשכ"א, 3 באפריל 1961
מתוך:
עמוד 1

גבירותי, מורי ורבותיי.. אנו דוגלים בהשקפה לפיה צבא ישראל הוא ערך ממלכתי לאומי גדול. לא היחידי, אך אחד הערכים המכריעים בדורנו, בחיינו. אין זאת אומרת שאנו חושבים כי לצבאנו אין ליקויים. רק מיליריסט חסר תקווה שלמד מפי בן-רוחו של מסייה שובן יכול לשער שיש בעולם צבא חסר ליקויים. גם לצבאנו ליקויים, בגלל סיבה פשוטה: הוא מורכב מאנשים, ואי האדם שיהיה בלי ליקויים? אולם צבאנו הוא ערך, למה? צבאות קיימים ומוקמים כדי להגן מפני התקפות, או גדי לערוך אותן. כדי להבטיח מפני הפיכות, או כדי לעשות הפיכות, כדי לשמור על אינטרסים לגיטימיים, לאומיים או אישיים. צבא ישראל, מהות תפקידו היא אחרת: הוא קיים והוא יהיה קיים כדי לשמור על עצם קיומה של האומה. מאז לקחנו נשק בידינו, קידשנוהו, אעפ"י שכלי משחית הוא, משום שבלעדיו לא היינו חיים, לא היינו משתחררים, לא היינו מתגוננים ולא היינו קיימים. והסיבות האלה שקידשו את הנשק לפני קום המדינה – הן המקדשות את הנשק העברי לאחר הקמתה, ויקדשוהו בדורות הבאים. משום שאם לא יהיה בידינו נשק – לא יהיה לנו קיום. זאת נזכור ונשנן לבנינו ולבניהם אחריהם. משום כך, לפי הכרתנו, צבא ישראל היה וישאר ערך, ושוב: תנועת החרות תתן יד לכל גוף ולכל גורם כיד להחדיר בלב האומה את ההכרה, הכרת האמת, שצבא ישראל הוא ערך הסטורי, לאומי וממלכתי...