דברי מנחם בגין בפתיחת הועידה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז ניסן התשכ"א, 3 באפריל 1961
מתוך:
עמוד 1

משנשאנו-ונתנו עם מפלגה אחרת על אפשרות של איחוד, הצענו לכתוב במצע משותף שכל רשויות המדינה, עפ"י הכרתנו, חייבות לפעול לפי הכלל הגדול של הליברליזם, לאמור: לא נוצר האדם בשביל המדינה, אלא להיפך, המדינה נוצרה בשביל האדם. נאמר לנו אז כי הפסוק הקצר הזה עלול ליצור רושם שיש פה הטפה אנוכיות. אנו לא חששנו מפני החשד הזה. אי-אפשר להעלות על הדעת שתלמידיו של זאב ז'בוטינסקי יטיפו לאגואיזם. אבל התחשבנו בחשש של עמיתנו, והצענו להוסיף את המלים ,,הכרה זו של האדם החפשי היא המחייבת אותו לנכונות הקרבה למען עמו וארצו". מתוך האמונה בפילוסופיה החברתית הזאת העלינו את הרעיון המקורי, החל על כל העמים אם בחרות חפצה נפשם, של ההפרדה בין השליט לבין המפרנס. והפרדה זו פירושה לא הפקרת פרנסתו של האדם החפשי, אלא הבטחת חרותו של האדם המתפרנס...