דברי אזהרה ממעמקים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז חשון התש"ז, 10 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 279-282

 "את הסכנה המתקרבת אין לבטל בנשק הגלותי החלוד, ע"י הלגלוג לוועידת השולחן העגול הבלתי-מוצלחת. אי אפשר גם לבטלה ע"י פסיביות מלווה הכרזה: האצבע על ההדק וזה לא יהיה. רב לנו בהכרזות כאלה; את תוצאותיהן ראינו במבואות חיפה, ביגור, בדורות וברוחמה. אפשר לבטל אותה ואפשר לסלול את הדרך לנצחון מלא רק ע"י תכנית צבאית-מדינית נגדית. קודם כל מלחמה גדולה. מלחמה שתעלה לאויב בקרבנות רבים ותגיע לשיאה בהתקוממות, שדכויה עלול לעלות לו בקרבנות עצומים, שמהם יירתע. ושנית, גיבוש מלכתחילה של העצמאות העברית. הקמת המוסדות הממלכתיים העברים, שינהלו את מלחמת השחרור. שיכרתו בריתות עם עמים וממשלות וישלתו, בכוח הנשק המוחץ והמדיניות העצמאית, על ארץ- ישראל השלמה, המשוחררת ממשעבדיה הבריטיים.

הסכנה בשער. ראו, הזהרנוכם."