דברים ולחץ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר א' התשי"ט, 20 בפבואר 1959
מתוך:
עמוד 2

מה לזכותנו על ארץ אבותינו ולהתפשטות, שפירושה כיבוש אדמות זרים? וכלום זכות תלויה במספר האוכלוסין? לא היינו, במשך דורות אלא מתי מעט בארץ ישראל, ותמיד הודענו, בפני אלהים ואדם: לנו היא. איש לא יכחיש, כי רק בזכות העמידה על זכותנו החילונית שבים אל מאין באנו.