גרמניה וישראל – מפולת של מדיניות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אדר א' התשכ"ה, 19 בפבואר 1965
מתוך:
עמוד 3

אנחנו מעונינים בשמירת השלום באירופה לא פחות מאשר כל עם אירופי. הבאנו הנה את הציביליזציה ואת הטכנולוגיה של אירופה, גם אם מבחינת התרבות מחדשים אנו את הערכים הנצחיים, הלאומיים והכלל-אנושיים שניתנו לנו ולעולם כולו על-ירי אבותינו. מבחינת נוסח החיים היום-יומיים, ודאי שמדינתנו היא מעין המשך ים-תיכוני של אירופה, ומי שטוען כי משום כך אנחנו כביכול גוף זר באזור המזרח התיכון, הרי אין הוא יודע מה הוא סח.