גרמניה וישראל – מפולת של מדיניות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אדר א' התשכ"ה, 19 בפבואר 1965
מתוך:
עמוד 3

כל התפתחותה של האנושות היא בימים אלה בכך שהציביליזציה והטכנולוגיה, היידע והמדע שנצטברו באירופה, עוברים מזרחה. זוהי השאיפה לשוויון בתנועה למעלה,במקום שהתרדמה במשך דורות, שהיתה אופיינית למזרח,תבוא, מתוך הורדה, אל המערב.