גם רבת-עמון תהיה לנו

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 119-121

מבחינה זו נודעת חשיבות מכרעת לעבר הירדן מזרחה. שטחו - למעלה ממאה אלף קמ"ר - הוא אחד הדלילים בעולם (3.3 תושבים על קמ"ר). האדמה היא פוריה להפליא ויכולה לכלכל בשפע מליונים אזרחים עברים במלים אחרות, ארץ-ישראל משני עברי הירדן. ורק ארץ-ישראל השלמה, יכולה לשים קץ לפיזור עמנו - עובדה, העשויה להביא לידי הקמת הברית הגדולה בינינו לבין עמי העולם, המעוניינים מבחינת האינטרס שלהם, בהשגת מטרתנו הלאומית.