גם צר ואויב מוכרח להרכין ראש

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג ע"מ 15-16

 "גנגסטרים" וקומנדוס? אין זה הולך בד בבד.

 

כמובן אין לבנו מתמוגג ממחמאותיו של גנראל בריטי, כשם שאין אנו חרדים לקללותיו. אך רצינו לציין, כי עוז וגבורה, המתגלים במלחמתנו, מעוררים יחס כבוד אף בלב האויב.

בלב ידיד מכל שכן.